Tromsø – Lunheim

Fra Lunheim er det en fantastisk utsikt over mot Tromsøysund og Tromsøya.
Lunheimtoppen - Fantastisk prosjekt i Kroken!

Tomteområdet ligger på Lunheim ca. 9 km fra Tromsø sentrum, og er på totalt ca. 27.141 kvm. Bydelen «Kroken og omegn» er i følge bydelsrådet en bydel i vekst, hvor det er behov for nye boliger. Tomten er bratt nordvestvendt, og ca. halve eiendommen består i dag av et større steinbrudd. Kjøper av eiendommen overtar eiendommen «som den er», herunder eventuelle inntekter fra salg av steinen i forbindelse med utvikling av eiendommen.

Det er nylig utarbeidet og vedtatt en ny reguleringsplan for eiendommen. Denne åpner for utvikling av eiendommen med ca. 255 nye boliger, fordelt på 12 bygg, stor lekeplass og et større uteområde, slik det inngår i reguleringsplanen. Tillatt utnyttelse er på ca. 23.011 kvm BRA, som etter selgers vurderinger utgjør ca. 18.000 kvm S-BRA (salgbart bruksareal). I tillegg er et felt på eiendommen regulert til kontor/ forretning/ tjenesteyting, med utnyttelse inntil 2.340 kvm BRA.

Bilder

Lunheim - Tromsø

Historier


Velg bolig

Det er foreløpig ikke publisert en boligvelger for dette prosjektet.

Flere prosjekter