Nye Lilleby

Grønt byliv
Å bo i en ny leilighet er å velge frihet og enkelhet. Det handler om å si farvel til snøskuffa og gressklipperen, og heller bruke fritiden på ting du liker å gjøre. Som å nyte sola og utsikten over Trondheims grønne oase.

 

nyelilleby

Ny bydel – nytt byliv!

Tilbaketrukket på terrassen med ei god bok. Barnebarn i fri utfoldelse på plena. Piknik med gode venner i parken mens eksamen puster deg i nakken. Kaste seg på sykkelen inn til byen en fin sommerkveld. Det er det grønne byliv.

Det unike med beliggenheten til Lilleby er at du får i pose og sekk. Her kan du leve et urbant byliv, samtidig som du bor i et skjermet og bilfritt område.

Dyrke grønnsaker i byen
Utbyggingen av Lilleby er en utvidelse av den sentrumsnære bebyggelsen. Totalt kommer det 1100 boenheter på tomta som ligger sentralt i byen med gangavstand til shopping, dagligvare, skole, barnehage og andre viktige servicefunksjoner.

På over 100 mål skal det bygges 1100 rekkehus og leiligheter. Boligene vil være omgitt av hele 38 mål med parkområder. I tillegg blir det  hageparseller, felles takterrasser og utearealer.

Lilleby blir et bilfritt område. Parkeringsplasser vil være i parkeringskjeller eller utenfor boligområdet.

Følg oss gjerne på Facebook for å følge utviklingen av prosjektet.

Ladebekken 2

BILFRITT
Lade og Lilleby har de beste klimatiske forutsetningene i Trondheim for å bygge en hageby og en grønn bydel. Dette kommer til å vises i alle faser av utbyggingen når ”grått og svart” industrimiljø transformeres til ”grønt og frodig” – og bilfritt bomiljø.

Bydelen skal ha varierte uterom og sosiale møteplasser og et mangfold av ferdselsårer for myke trafikanter. Parkering under terreng sikrer store, trafikkfrie arealer.

ATTRAKTIVT OG BARNEVENNLIG
Målet vårt er at Nye Lilleby skal være attraktiv å bo i, besøke og arbeide i. Dette målet har vi satt oss fra første byggetrinn, og starter med å rydde hele det store industriområdet for bygninger og forurensninger. Før det bygges en eneste bolig skal området såes i med gressbakker og trær slik at det innbyr til lek og aktiviteter fra første stund.

 

For mer informasjon kan du kontakte megler, eller besøke prosjektets nettside her.

Bilder

nye lilleby
nye lilleby

Historier

Velkommen til Konsul Lorcks hage

Konsul, grosserer og ordfører Lorck var på midten av 1700-tallet en av de som virkelig satte sitt preg på utviklingen av Trondheim by. Ikke minst eide han store områder på Lade, der vi i dag skal realisere en helt ny bydel. Konsul Lorck var også oldefar til Fritz Lorck – gründer av Korsbrekke og Lorck – bedre kjent som Kolo Veidekke – som i dag er Veidekke Industri.  Korsbrekke og Lorck har oppigjennom hatt en […]

Velg bolig

Flere prosjekter