veidekke

Ønsker du deg en fremtid i en kompetent, solid og fremoverlent organisasjon med sterke vekstambisjoner og solide eiere?


 

Administrasjon

---

Helt sentralt i selskapet er vår økonomifunksjon. Vi har nå en nyopprettet stilling ved vårt kontor i Oslo


Stillingstittel: Financial Controller
Sted: Oslo
Frist: 28.09.20
 

Du vil ha en spesialistrolle innenfor regnskap, skatt og avgift, og sammen med Group Financial Controller ha ansvar for konsernrapportering og utarbeidelse / innarbeidelse av felles regnskapsprinsipper og rutiner. FC skal arbeide tett på alle deler av organisasjonen og bidra til å løse aktuelle problemstillinger og sikre god flyt i våre prosesser.  

Du vil rapportere til økonomidirektør, og med høy grad av tydelighet og integritet, kommuniserer du godt på alle nivåer.   

Sentrale ansvars- og arbeidsoppgaver vil være:

 • Utarbeide måneds-, kvartals- og årsrapporter for Nordr Eiendom konsern etter både NGAAP og IFRS
 • Bidra til utvikling og vedlikehold av konsolideringssystemet, Cognos Controller
 • Håndtere skatte- og avgiftsmessige problemstillinger for konsernet, innenfor eiendomsvirksomheten
 • Følge opp selskapsstruktur og jobbe mot optimalisering av disse (fusjoner, SPV mm)
 • Ad hoc problemstillinger innenfor konsernøkonomi
 • Back-up for Group Financial Controller

 

Av personlige egenskaper vil vi trekke frem:

 • Analytisk, systematisk og strukturert
 • Trives som faglig spydspiss og er opptatt av å holde deg faglig oppdatert
 • Endringsvillig og tilpasningsdyktig
 • Høy arbeidskapasitet, du trives også i hektiske perioder
 • Samarbeidsorientert i alle retninger i organisasjonen
 • Teamorientert
 • Gode kommunikasjonsegenskaper

 

Av formell kompetanse og erfaring ønsker vi oss at du har:

 • Høyere utdannelse, gjerne Mastergrad i regnskap og revisjon (MRR)
 • minimum 3 års erfaring fra eiendomsbransjen
 • god regnskapsforståelse både til NGAAP og IFRS
 • sterk kompetanse innenfor skatt- og avgiftsregler


Hos oss vil du:

 • få ansvar som spydspiss spesielt innenfor skatt og avgift
 • få mulighet til å bidra og påvirke videre utvikling og en ytterligere oppbygging av en allerede eksisterende solid eiendomsutvikler
 • ta del i spennende bydels- og samfunnsutvikling
 • bli en del av et nyskapende selskap med solide verdier
 • konkurransedyktige betingelser

 

Ønsker du deg en fremtid i en kompetent, solid og fremoverlent organisasjon med sterke vekstambisjoner og solide eiere, hører vi gjerne i fra deg!

For ytterligere informasjon ta kontakt med vår rådgiver i Headvisor, Kristin Haugen,  tlf. 971 55 441, alternativt økonomidirektør i Nordr Eiendom, Roar Nåvik, tlf. 971 74 595, Henvendelser til Headvisor kan gjøres i full fortrolighet. Søknad sendes via www.headvisor.no, senest innen 28.09.20.


Fakta om Nordr

Fra før er vi kjent som Veidekke Eiendom; nå er vi Nordr. Vi har fått nye eiere som både har visjoner og ressurser til ytterligere satsing både i Norge og i Skandinavia. Vi har totalt 18.800 leiligheter under utvikling og det jobber i alt 180 ansatte i selskapet i Norge og Sverige. Eiere av Nordr Eiendom AS er et konsortium bestående av Fredensborg AS, Fredensborg Bolig AS, Norwegian Property ASA og Union Real Estate Fund III Holding AS. Selskapet har kontor i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger i Norge og i Stockholm, Gøteborg og Malmø i Sverige. Baard Schumann er konsernsjef i det nye selskapet.

www.nordreiendom.no

Søk på stillingen