Personvern

Personvernerklæring Boligbasen

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan Veidekke Eiendom samler inn og bruker personopplysninger på nettstedet www.bolig-basen.no, heretter kalt Boligbasen.

Boligbasen er Veidekke Eiendom kundebehandlingssystem. Her blir det sendt ut nyheter og informasjon til interessenter og kunder, og systemeier kan kontaktes med meldinger og spørsmål. Kjøpekontrakt, tilvalgsavtale, tegninger etc som er spesifikke per bolig blir lagret i tilhørende filarkiv.

Veidekke Eiendom, ved direktøren, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer det fram under hvert enkelt punkt. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).

Behandling av personopplysninger

Webredaktøren har det daglige ansvaret for Veidekke Eiendoms behandlinger av personopplysninger på Boligbasen med mindre annet er oppgitt under. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester, for eksempel å motta nyhetsbrev. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte ved selv å registrere seg, med mindre annet er spesifisert.

Initio Medielab AS er Veidekke Eiendoms databehandler, og er vår totalleverandør for utvikling, drift og vedlikehold av Boligbasen.

Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted, lagres på egne servere i Norge og driftes av leverandøren. Det er kun Veidekke Eiendom, selgende eiendomsmegler  og Initio Medielab som har tilgang til opplysningene som samles inn. En egen databehandleravtale mellom Veidekke Eiendom og Initio Medielab regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles.

 

Grunnlaget for å behandle personopplysninger i Boligbasen for de som kjøper bolig er salgskontrakten og kravene i bokføringsloven (5 år etter regnskapsåret for selve transaksjonene – 3,5 år etter regnskapsåret for tilknyttede data om kjøpet).

 

Personopplysninger om ansatte i og leverandører til Veidekke Eiendom behandles også med grunnlag i avtale, og beholdes både for å oppfylle krav i bokføringsloven og – så lenge den ansatte eller leverandøren har et avtaleforhold til Veidekke Eiendom- for å gjenbrukes på andre prosjekter.

Nødvendige opplysninger for tilgang til Boligbasen

For å få tilgang til Boligbasen, må det registreres et minimum av personopplysninger: for- og etternavn, mobil og e-postadresse. I tillegg kan brukeren legge inn gateadresse, husnr, bokstav, annen adresse, postnummer, poststed, land og telefon. Opplysningene brukes for å personalisere informasjon om og for brukeren, slik som nyhetsbrev, personlige innstillinger på nettstedet m.v.

 

Alle personopplysninger om interessenter som ikke kjøper leilighet i prosjektet slettes etter at alle leiligheter i gjeldende prosjekt er solgt. Ved kjøp av leilighet/eiendom, vil personopplysninger bli lagret i garantitiden for boligen (for tiden 10 år etter overtakelse).

Nettlogger

Veidekke Eiendom samler inn opplysninger om besøkende på Bolig-basen. Formålet med dette er å rette feil og utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.

Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b.

Følgende informasjonskapsler brukes på Boligbasen:

  • For å håndtere pålogging til systemet, plasseres det en informasjonskapsel på din maskin som starter med PHPSESSID. Denne slettes automatisk etter 24 timer. I tillegg settes det en som heter authchallenge. Denne slettes automatisk når du lukker nettleseren din.
  • Systemet bruker et eksternt utviklet komponentbibliotek for bygging av brukergrensesnitt som kalles dhtmlxSuite. Dette biblioteket setter en rekke informasjonskapsler for å håndtere innstillinger av hvordan komponenter vises. Disse kapslene starter med grid*. Disse kapslene slettes automatisk når du lukker nettleseren din.
  • Utsendte spørreskjema bruker Google Analytics (GA) for å behandle statistikk av bruk. GA setter tre informasjonskapsler ved navn _ga, _gid og _gat. Disse kapslene brukes for å skille unike brukere samt begrense hyppighet av forespørsler til GA. Disse slettes automatisk etter hhv to år, 24 timer og 1 minutt.

Nyhetsbrev

Veidekke Eiendom sender ut nyhetsbrev cirka 2-4 ganger per måned via e-post. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv. Du kan velge å oppgi om du representerer en virksomhet eller en privatperson. Dette gjøres for at vi kun skal sende relevant informasjon.

Rettigheter

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. Veidekke Eiendom har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler. De som er registrert i en av Veidekke Eiendoms systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger Veidekke Eiendom ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert. Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

Kontaktinformasjon

E-post: personvern@bolig-basen.no