Straume Sjøfront

Gangtunnel rett opp til Sartor senter

Straume Sjøfront

Til salgs
Vestlandet
Fjell
Straume
Leilighet
Selveier
58 leiligheter i byggetrinn 1
2-6
Trinn 1 er i salg.
2018

I forbindelse med byggingen av garasjen under Sartor senter ble det etablert en tunell for flytting av masse og etableringen av tomten til Straume sjøfront. Vi har lenge jobbet for at denne tunnelen skulle bli en permanent gangtunnel slik at de som bor på Straume sjøfront skal kunne bevege seg raskt og tørrskodd opp til senteret og området rundt. Vi har i lengre tid vært i en positiv prosess med kommunen om dette, og kan nå informere om at alle involverte parter ønsker å få til denne løsningen. Nå gjenstår kun arbeidet med å få på plass formalitetene.