Straume Sjøfront

Grunnsteinen er lagt

Straume Sjøfront

Til salgs
Vestlandet
Fjell
Straume
Leilighet
Selveier
58 leiligheter i byggetrinn 1
2-6
Trinn 1 er i salg.
2018

TAKK TIL ALLE SOM BIDRO TIL EN VELLYKKET FEIRING!
Grunnsteinsnedleggelse på Straume sjøfront 22. sept. 2016

22. september kunne vi endelig markere at Sotra kystby får sine første havner og direkte tilknytning til sjøen via Sotra kystby sitt nyeste tilskudd: Straume sjøfront. Dette ble behørig feiret med nedleggelse av grunnstein, som ikke bare inneholder våre visjoner, men hele klasse 7a fra Foldnes skole sine visjoner for Kystbyen! Hvordan ser egentlig Kystbyen ut i 2027? Dette har ungdommene fra Foldnes mange tanker om. Da er de blitt voksne – Sotra kystby har vokst, og ungommen ønsker seg både kafeer og bybane i byen sin i 2027.

Grunnarbeidene på tomten er godt i gang allerede, og når de første trinnene står ferdige i 2018 vil Sartor senter være bare minutter unna via den nye gang- og sykkeltunnelen. Når vi nærmer oss 2027 – er gjerne Straume sjøfront blitt kystbyens svar på Bryggen i Bergen.